HASICI-TERLICKO.CZ

Oficiální stránka sboru dobrovolných hasičů Těrlicka

…bezpečné pohraničí….

26.3.-27.3.2019 se naši potápěči zúčastnili Mezinárodního projektu „Bezpečné pohraničí“, které probíhalo na Těrlické přehradě za účasti hasičů z Polska, Přerova, Pardubic, Hradce Králové, Liberce a hasičů Těrlicka střed. Ve středu 27.3. probíhalo cvičení záchrany zraněné osoby, která se nacházela na železném mostě na řece Stonávka, úsek který museli překonat, měřil cca 2,5 km a z toho 1 km se museli hasiči proti proudu doslova prořezat přes napadané stromy v řece po nedávné vichřici aby se dostali k zraněné osobě. Vše dopadlo dobře a všem zúčastněným to určitě dalo hodně zabrat…

https://polar.cz/porady/terlicky_miniexpres/terlicky-miniexpres-30-03-2019-16-54

Fotbalový turnaj

Zdravím pánové, příští sobotu 8.4.2017 od 9hodin, se bude konat fotbalový turnaj proti ostatním sborům. Prosím napište mi kdo se zúčastní. A kdo by nechtěl hrát může pomoct s ostatníma přípravama čepovat pivo atd. Čas ještě upřesním děkuji za účast.

Marek Continue reading

Technická pomoc- odstranění stromu

5.3.2017 –

Jednotka vyjela na výzvu IBC k odstranění spadlých stromů přes komunikaci v Dolním Těrlicku na ul. Chatové u rekreačního střediska Tarem. Průzkumem bylo zjištěno, že přes komunikaci leží tři stromy kdy se jedná o Duby o výšce 25 m a průměru 40 cm kdy jeden je zvýšený nad komunikaci. Jednotka provedla pomocí motorové pily odstranění stromů z komunikace.
V průběhu zásahu bylo od občana zjištěno, že rovněž na ul. Chatové v prostoru lyžarského vleku je převracený strom, který částečně zasahuje do komunikace a který strhnul el. vedení. Jednotka o této skutečnosti vyrozuměla IBC a přesunula se na označené místo. Zde bylo průzkumem zjištěno, že stržené vedeni není pod napětím, ale jedna se o vedení Telecomu. Následně byl odstraněn strom kdy nedošlo k viditelnému poškození vedení, ale pouze k prověšení o této skutečnosti byla vyrozuměna pracovnice OÚ Těrlicko ing. Sýkorová. Poté se jednotka vrátila zpět na základnu.

Technické pomoc

24.2.2017 – Jednotka vyjela na výzvu IBC k odstranění nakloněného stromu. Průzkumem na místě bylo zjištěno, že se jedná o smrk vysoký 15m o průměru 20cm z narušenými kořeny, který se vlivem větru naklání nad budovu RD. Z tohoto důvodu bylo přistoupeno k jeho odstranění. Poté se jednotka vrátila zpět na základnu.

Technické pomoc-čerpání vody-Český Těšín RD

15.1.2017 – Jednotka vyjela na výzvu IBC. Po příjezdu na místo události jednotka byla poslána odčerpat vodu ze sklepa RD pomocí průmyslového vysavače. Po vyčerpaní vody se jednotka vrátila zpět na základnu.

Technické pomoc-čerpání vody-Český Těšín Muzeum

12.1.2017 – Jednotka vyjela na výzvu IBC. Po příjezdu na místo události jednotka na pokyn VZ prováděla čerpání vody pomocí vodního průmyslového vysavače v určených prostorech muzea v Českém Těšíně. Jednotka byla nápomocna při stěhování inventáře muzea. Poté se jednotka vrátila zpět na základnu.

 

Požár – Hotel Fridrich

16.12.2016 – Jednotka vyjela na výzvu IBC k požáru hotelu Fridrich. Po příjezdu na místo události byla jednotka rozdělena dle pokynu VZ do třech úseku. V prvním úseku jednotka společně s příslušníky HZS provedla vniknutí do objektu přes hlavní vstupní dveře do ubytovací části objektu se zavodněným proudem C. Uvnitř objektu po provedeném průzkumu zahájila hasební práce a dále byla prováděna prohlídka jednotlivých pokojů se zaměřením na vyhledávaní osob. Vzhledem k silnému zakouření byly tyto práce prováděny v IDP. Dále jednotka prováděla dálkovou dopravu vody pomocí CAS 20 a následně i dálkovou dopravu vody pomocí dopravního vedení z Těrlické přehrady za využití čerpadla FOX III rovněž bylo prováděno osvětleni místa zásahu pomocí EC Honda po přerozdělení sil člen jednotky společně s příslušníkem HZS prováděl hasební zásah na střeše objektu z PVP 27. Po lokalizaci požáru jednotka byla nápomocna při rozebíraní konstrukce a dohašování jednotlivých ohnisek. V 11:00h. byla jednotka vystřídána a poté se vrátila zpět na základnu.
 
17.12.2016 – Jednotka vyjela na výzvu IBC k vystřídaní. Na místě byl prováděn dohled nad požářištěm přičemž bylo zjištěno že na střeše budovy jsou dvě doutnající ohniska a z tohoto důvodu bylo provedeno jejich odkrytí a následná likvidace pomocí proudu C. Jednotka nadále prováděla dohled na požářišti. Po předání místa zásahu se jednotka vrátila zpět na základnu.
 
18.12.2016 – Jednotka vyjela na výzvu IBC k odčerpání vody z venkovního bazénu. Po vyčerpání vody se jednotka vrátila zpět na základnu.

TECHNICKÁ POMOC – ČERPÁNÍ VODY

8. 12. 2016 – Jednotka vyjela na pokyn IBC k čerpání vody do ZŠ 1 Máje v Havířově. Na místě události provedla jednotka dle pokynu VZ odčerpání vody pomocí EL. kalového vysavače ve dvou učebnách a chodbě v přízemí ZŠ. Po odčerpání vody jednotka prováděla následné sanační práce v budově školy dle pokynů VZ. Po ukončení zásahu se jednotka vrátila zpět na základnu.

http://www.hzscr.cz/clanek/vytopena-zakladni-skola-v-havirove-hasici-zasahovali-cele-dopoledne.aspx

https://polar.cz/zpravy/karvinsko/havirov/11000006621/zs-1-maje-v-havirove-vytopila-voda

Odstranění nebezpečných stavů – strom na komunikaci

4. 12. 2016 – Jednotka při návratu na základnu při průjezdu po ul. Karvinské v Dolním Těrlicku zjistila že je zde přes silnici převrácený strom (Vrba) výška strommu byla 15m s průměrem 45cm, který tvořil překážku v silničním provozu. O situaci bylo informováno IBC Ostrava a bylo zahájeno odstranění stromu z komunikace, v průběhu odstranování překážky byla usměrnována doprava. Po odstranění stromu byl proveden úklid komunikace a ta byla poté zprůjedněna. Poté se jednotka vrátila na základnu.

Odstranění nebezpečných stavů – strom na komunikaci

4. 12. 2016 – Jednotka vyjela na výzvu IBC k odstranění překážky na ulici U Hráze v Dolním Těrlicku.Průzkumem bylo zjisštěno, že na uvedené ulici se nachází dva spadlé stromy, dále betonový sloup a stržené vedení nízkého napětí.Šlo o Jasany. Velitelem zásahu byla povolána na místo zásahu poruchová služba ČEZ, která provedla odpojení el. vedení od sítě a následně odstranění el. sloupu a el. vedení ze silnice, následně byly za pomoci mot. pily rozřezány stromy které byli odstraněny z vozovky. Po celou dobu byla uvedena komunikace uzavřená a bylo usměrněnována doprava, poté se jednotka vrátila zpět na základnu.

1 2 3 5