HASICI-TERLICKO.CZ

Oficiální stránka sboru dobrovolných hasičů Těrlicka

Hasiči dětem 2023

Pro velký úspěch akce „Hasiči dětem“ z minulého roku, jsme pro Vás letos opět připravili spoustu zábavy a občerstvení pro celou rodinu! Srdečně Vás i vaše ratolesti zveme na akci Hasiči dětem 2023!

Vaši hasiči ❤️🚒🧑🏻‍🚒👨🏻‍🚒

!!!POZOR DŮLEŽITÁ INFORMACE!!!

Pokud se dnes 9.2.2020 a zítra 10.2.2020 nedovoláte na tísňovou linku 150 z důvodu nahlášení nebezpečného stavu způsobeného silným větrem, obraťte se na číslo velitele Těrlicka střed +420724096584

Výjezd jednotky

Jednotka vyjela na výzvu IBC k odstranění bodavého hmyzu na ul. Kasperčok 173/2 v Horním Těrlicku. Průzkumem bylo zjištěno, že se bodavý hmyz nachází na pod střechou nad vchodem rodinného domu. Odstranění bylo provedeno pomocí postřiku. Poté se jednotka vrátila zpět na základnu.

Výjezd jednotky

Jednotka vyjela na pokyn IBC k provedení ořezu větví stromu nakloněného na rodinný dům. Ořez byl proveden pomocí motorové pily a poté se jednotka vrátila zpět na základnu.

Výjezd jednotky

jednotka vyjela na výzvu IBC k odstranění bodavého hmyzu na  ul. Promenádní v Horním Těrlicku. Průzkumem bylo zjištěno, že se vosí hnízdo nachází pod okapem nad vchodem do budovy. Odstranění bylo provedeno postřikem, poté se jednotka vrátila zpět na základnu.

Výjezd jednotky

Jednotka vyjela na pokyn IBC k odstranění stromu spadlého na plechovou boudu na ul. Těrlicka v Dolním Těrlicku. Průzkumem bylo zjištěno, že strom je opřený o plechovou boudu přičemž zasahuje do drátu el. vedení 400V. Na místě byla přítomna poruchová služba ČEZ a jednotka profesionálních hasičů ze stanice Havířov, společně bylo provedeno odstranění stromu a poté se jednotka vrátila zpět na základnu.

Výjezd jednotky

Jednotka vyjela na pokyn IBC k odstranění spadlého stromu na ul. Chatové v Dolním Těrlicku. Průzkumem bylo zjištěno, že odstranění stromu provedla jednotka profesionálních hasičů před našim příjezdem a z tohoto důvodu se jednotka vrátila zpět na základnu.

Výjezd jednotky

Jednotka vyjela na pokyn IBC k evakuaci osob při bleskových povodních. Osoby se nacházeli na nádvoří ZŠ Těrlicko odkud byli přemístěni evakuačními vozidly Tatra z HZS Hlučín na místo určení na železný most ve směru od Hradiště, kde probíhala evakuace osob gumovými čluny po hladině řeky Stonávky jednotkou z HZS Karviná. Evakuace osob z železného mostu probíhala pomocí slaňovacích prostředků do gumových člunu a poté je jednotka z HZS evakuovala po hladině na shromaždiště osob, která byla zřízena u Hasičské zbrojnice Těrlicko Střed. Poté se jednotka vrátila zpět na základnu.

Výjezd jednotky

Jednotka vyjela na výzvu IBC k odstranění stromu spadlého na el. vedení v Dolím Těrlicku. Průzkumem na místě bylo zjištěno, že strom při pádu strhl a přerušil el. vedení 400V, které bylo bez napětí. Jednotka provedla odstranění stromu a provedla vyrozumění poruchové službě ČEZ. poté se jednotka vrátila zpět na základnu.