Oficiální stránka sboru dobrovolných hasičů Těrlicka

!S.O.S!

Nouzová telefonní čísla

Tísňovým voláním se rozumí bezplatná volba čísel, která jsou stanovena v číslovacím plánu a uvedena v telefonních seznamech a která je nutno pro záchranu lidských životů, zdraví nebo majetku zpřístupnit. K těmto číslům je garantován bezplatný a nepřetržitý přístup, bez použití mincí či karet. Poskytovatel veřejné telefonní služby je povinen svým uživatelům bezplatně umožnit přístup ke stanoveným číslům tísňového volání.

V České republice jsou pro tísňová volání vyhrazena tato telefonní čísla:

112 – Integrovaný záchranný systém
150 – Hasičský záchranný sbor ČR
155 – Zdravotnická záchranná služba
158 – Policie ČR.
156 – Obecní (městská) policie

Přístup k těmto telefonním číslům je tedy zcela bezplatný z pevných telefonních linek, mobilních telefonů i z veřejných telefonních automatů.