Oficiální stránka sboru dobrovolných hasičů Těrlicka

Výjezd jednotky

Jednotka vyjela na pokyn IBC k evakuaci osob při bleskových povodních. Osoby se nacházeli na nádvoří ZŠ Těrlicko odkud byli přemístěni evakuačními vozidly Tatra z HZS Hlučín na místo určení na železný most ve směru od Hradiště, kde probíhala evakuace osob gumovými čluny po hladině řeky Stonávky jednotkou z HZS Karviná. Evakuace osob z železného mostu probíhala pomocí slaňovacích prostředků do gumových člunu a poté je jednotka z HZS evakuovala po hladině na shromaždiště osob, která byla zřízena u Hasičské zbrojnice Těrlicko Střed. Poté se jednotka vrátila zpět na základnu.

Napsat komentář