HASICI-TERLICKO.CZ

Oficiální stránka sboru dobrovolných hasičů Těrlicka

Výjezd jednotky

jednotka vyjela na pokyn IBC k odstranění větve zasahující do vozovky. Průzkumem bylo zjištěno, že místo události se nachází v Horním Těrlicku na ul. Těšínské. Jednalo se o spadlý strom, jehož větve zasahují do vozovky, na místě se nacházelo inspekční vozidlo jehož osádka prováděla ořez větví. Jednotka provedla úklid vozovky a poté se vrátila zpět na základnu.

Výjezd jednotky

Jednotka vyjela na výzvu IBC, průzkumem bylo zjištěno, že u vstupu do RD na ul. Stodolní 2118 v Dolním Těrlicku se nachází sršni hnízdo. Likvidace byla provedena pomocí postřiku a vysavače. Druhé vosí hnízdo se nacházelo v kůlně vedle vstupu do RD. Likvidace byla provedena pomocí postřiku a vysavače. Poté se jednotka vrátila zpět na základnu.

Výjezd jednotky

Jednotka vyjela na výzvu IBC. Jednotka prováděla požární asistenční hlídku u ohňostroje na ul. Rodinná 135/7 v Těrlicku Hradišti. Po ukončení činnosti se jednotka vrátila na základnu.

Výjezd jednotky

Jednotka vyjela na pokyn IBC k odstranění uschlého stromu. průzkumem bylo zjištěno, že se strom nachází na volné ploše u cyklistické stezky. Bylo zjištěno, že na skácení tohoto stromu vystavil OÚ Těrlicko povolení ke skácení. Na základě zjištění těchto skutečností bylo provedeno odstranění stromu a poté se jednotka vrátila zpět na základnu

Výjezd jednotky

Jednotka vyjela na výzvu IBC k odstranění bodavého hmyzu na ul. Životická č.p.2292 v Dolním Těrlicku. Provedeným průzkumem bylo zjištěno, že se bodavý hmyz nachází na půdě rodinného domu. Odstranění bylo provedeno pomocí postřiku. Poté se jednotka vrátila zpět na základnu.

Výjezd jednotky

Jednotka vyjela na výzvu IBC k odstranění sršního hnízda. Provedeným průzkumem bylo zjištěno, že se sršní hnízdo nachází ve štítu nad vchodem rodinného domu. Odstranění bylo provedeno pomocí postřiku. Poté se jednotka vrátila zpět na základnu. 

Výjezd jednotky

Jednotka vyjela na výzvu IBC k odstranění spadlého stromu na ul. Těšínské v Horním Těrlicku. Průzkumem na místě bylo zjištěno, že spadlý strom blokuje oba jízdní pruhy. Odstranění bylo provedeno pomoci motorové pily dle pokynu velitele zásahu HZS st.Havířov. poté se jednotka vrátila zpět na základnu.

Výjezd jednotky

jednotka vyjela na výzvu IBC k likvidaci bodavého hmyzu na adresu Horní Těrlicko ul. Soběšovická 735/3, průzkumem bylo zjištěno, že se sršní hnízdo nachází v podhledu střechy rodinného domu. Jednotka provedla likvidaci pomocí chemického postřiku a poté se vrátila na základnu.

Výjezd jednotky

1) jednotka vyjela na pokyn IBC k odstranění sršního hnízda v Horním Těrlicku na ul. Kostelní č.p.177, provedeným průzkumem bylo zjištěno, že se jedná o sršní hnízdo v podkroví rodinného domu. Jednotka provedla odstranění pomocí chemického postřiku a vysavače. Poté jednotka přejela k další události.

2)jednotka vyjela na pokyn IBC k odstranění vosího hnízda v Dolním Těrlicku na ul. u Lersíka č.p.176/2, provedeným průzkumem bylo zjištěno, že se jedná o vosí hnízdo ve štítu rodinného domu. Jednotka provedla odstranění pomocí chemického postřiku. Poté jednotka přejela k další události.

3)jednotka vyjela na pokyn IBC k odstranění vosího hnízda v Těrlicku Hradišti na ul. k Brodu č.p.1105, provedeným průzkumem bylo zjištěno, že se jedná o vosí hnízdo ve štítu rodinného domu. Jednotka provedla odstranění pomocí chemického postřiku. Poté jednotka přejela k další události.

4)na základě oznámení občanů jednotka provedla odstranění spadlého stromu v Těrlicku Hradišti na příjezdu k chatové osadě Nova. Průzkumem bylo zjištěno, že se jedná o olši vysokou 10m a průměru 25cm. odstranění bylo provedeno pomocí motorové pily a byl proveden úklid vozovky. Poté se jednotka vrátila zpět na základnu.

Výjezd jednotky

Jednotka vyjela na pokyn IBC k odstranění spadlého stromu na ul. Ostravské v Horním Těrlicku, provedeným průzkumem bylo zjištěno, že se jedná o odlomenou silnější větev z plané třešně. Odstranění bylo provedeno pomocí motorové pily, byl proveden úklid vozovky a poté se jednotka vrátila zpět na základnu.