HASICI-TERLICKO.CZ

Oficiální stránka sboru dobrovolných hasičů Těrlicka

Výjezd jednotky

Jednotka vyjela na výzvu IBC, k odstranění naplaveného bahna a kamení na ulici Dlouhá v Horním Těrlicku. Odstranění bylo provedeno vysokotlakem. Poté se jednotka vrátila zpět na základnu.

Výjezd jednotky

Jednotka vyjela na výzvu IBC k odstranění sršního hnízda. Sršní hnízdo se nacházelo pod štítem střechy. Pomocí spreje a vysavače bylo hnízdo zlikvidováno, poté se jednotka vrátila zpět na základnu.

Výjezd jednotky

Jednotka vyjela na pokyn IBC k odstranění 3 stromů (jirm maďalo). jednotka na místě provedla pokácení stromů, úklid vozovky a poté se vrátila zpět na základnu.

Výjezd jednotky

Jednotka vyjela na pokyn IBC k odstranění stromu v Horním Těrlicku na ul. Na Stezce. po příjezdu na místo bylo zjištěno, že se jedná o strom nakloněný na vozovku, u kterého je ve výšce 1m prasklý kmen. Na místo se dostavila jednotka HZS Havířov a na místo byl povolán pracovník OST Těrlicko, který provedl odpojení el. vedení veřejného osvětlení. Poté obě jednotky provedly odstranění stromu a úklid vozovky. O situaci na místě bylo provedeno vyrozumění pracovnice OÚ Těrlicko ing. Sýkorové. Poté se jednotka vrátila zpět na základnu.

Výjezd jednotky

Jednotka vyjela na výzvu IBC. K odstranění nalomeného stromu u sběrného dvora v Těrlicku na ul. Těšínské. Provedeným průzkumem bylo zjištěno, že se jedná o příčně naštípnutou vrbu silně nakloněnou na komunikaci. Vzhledem k tomu, že korunou stromu procházel datový kabel a vedení VO byla na místo přivolána výšková technika. Odstranění stromu bylo odstraněno pomocí mot. pily a byl proveden úklid komunikace. Poté se jednotka vrátila na základnu.

Výjezd jednotky

11.-12.7.2019

Jednotka vyjela na výzvu IBC. Jednotka prováděla požární asistenční hlídku na motocyklových závodech Zlatý Kahanec na Havířovském okruhu. Po ukončení činnosti se jednotka vrátila na základnu.

Výjezd jednotky

Jednotka vyjela na výzvu IBC k odstranění vosího hnízda. Provedeným průzkumem bylo zjištěno, že se vosí hnízdo nachází u vchodu do chaty. Odstranění bylo provedeno pomocí postřiku. Poté se jednotka vrátila zpět na základnu. 

Výjezd jednotky

Jednotka vyjela na výzvu IBC k likvidaci požáru chatky v Horním Těrlicku na ul. Pitrovecká. Po provedeném průzkumu prováděla jednotka na pokyn velitele zásahu dohašovací a likvidační práce. Jednotka provedla ochlazení plynové lahve (2 kg) a její odstranění z objektu. Rovněž byla prováděna kyvadlová doprava vody pomocí CAS. Poté se jednotka vrátila zpět na základnu.

Výjezd jednotky

Jednotka vyjela na výzvu IBC. Jednotka prováděla požární asistenční hlídku na obecní kulturní akci, Těrlické Slunko. Po ukončení činnosti se jednotka vrátila na základnu.

Výjezd jednotky

Jednotka vyjela na výzvu IBC k vozidlu, které sjelo do Těrlické přehrady. V průběhu průzkumu přijeli na místo další jednotky HZS, které provedly vytažení vozidla na břeh. Poté se jednotka vrátila zpět na základnu.