Oficiální stránka sboru dobrovolných hasičů Těrlicka

hasici_terlickocz

Výjezd jednotky

Jednotka vyjela k odstranění stromu na ul. Rekreační poblíž motelu Fridrych. Provedeným průzkumem bylo zjištěno, že se jedná o Topol o výšce 20 m a průměr 40 cm který leží napříč vozovkou. Odstranění bylo provedeno pomocí motorové pily a poté se jednotka vrátila zpět na základnu

Výjezd jednotky

Jednotka vyjela k odstranění stromu na ul. Karvinskou v Dolním Těrlicku. Průzkumem na místě bylo zjištěno, že se jedná o Topol o výšce 8 m a průměru 15 cm. Bylo provedeno odstranění stromu z komunikace a úklid vozovky. Poté jednotka přejela k dalšímu zásahu.

Výjezd jednotky

Jednotka vyjela k odstranění stromu na ul. Cílovou v H. Těrlicku. Průzkumem bylo zjištěno, že napřič komunikaci číslo 474/II je převracený strom Jasan o výšce 25 m a průměru 40 cm. Odstranění bylo provedeno pomocí motorové pily. O poškozených svodidlech byla prostřednictvím OÚ Těrlicko zpráva silnic Karviná. Poté jednotka přejela k dalšímu zásahu.

Výjezd jednotky

Jednotka vyjela na výzvu IBC k odstranění stromu zavěšeného na el. vedení NN a silně nakloněného nad vozovku. Průzkumem bylo zjištěno, že k události došlo v H. Těrlicku na ul. Těšinské na silnici 11/II. a jedna se o verbu o výšce 17 m a průměru 50 cm. Vzhledem k situaci na místě zásahu byla povolána výšková technika ze stanice HZS Havířov. Poté bylo provedeno odstranění stromu pomocí motorové pily. Prostřednictvím OŮ Těrlicko byla vyrozuměna poruchová služba ČEZ. Poté jednotka přejela k další události.

Výjezd jednotky

Jednotka vyjela na výzvu IBC ze stanice HZS Havířov, kde konala zdokonalovací službu, jednotka prováděla asistenci jednotce z HZS Havířov při zásahu. Poté se jednotka vrátila na základnu HZS Havířov.

Výjezd jednotky

Jednotka vyjela na výzvu IBC k odstranění vrstvy bláta v Horním Těrlicku ul.Kostelní. Provedeným průzkumem bylo zjištěno, že vozovka je silně znečištěná blátem v úseku 50m. Odstranění bylo provedeno za pomocí vysokotlakého proudu a pote se jednotka vrátila zpět na základnu.

Výjezd jednotky

Jednotka vyjela na výzvu IBC k uvolněnému nádstavci komína na ul. Dlouhé v Těrlicku. Jednotka provedla průzkum a následně jednotka HZS stanice Havířov provedla odstranění nádstavce. Poté se jednotka vrátila zpět na základnu.

Výjezd jednotky

Jednotka vyjela na výzvu IBC. Průzkumem na místě zásahu bylo zjištěno, že nad vozovkou je nakloněný strom (Jasan průměr 30 výška 15 m). Jednotka provedla odstranění stromu pomocí motorové pily a následně úklid komunikace. Poté se jednotka vrátila zpět na základnu.

Výjezd jednotky

Jednotka Vyjela na výzvu IBC na místě bylo zjištěno, že se zde již nachází jednotka HZS ze stanice Havířov. Po odpojení el. vedení bylo provedeno odstranění stromu a úklid komunikace. Poté se jednotka vrátila zpět na základnu.

Výjezd jednotky

Jednotka vyjela na výzvu IBC k uvolnění komunikace. Průzkumem bylo zjištěno, že na ul. Zátiší v Těrlicku je uvízly kamion který blokuje příjezd k RD. Dále bylo zjištěno, že komunikace je pokrytá souvislou sněhovou vrstvou pod kterou se nachází led. Jednotka provedla nasazení sněhových řetězů na kamion a poté jej pomocí lana vytáhla na hlavní silnici která byla sjízdná po chemickém posypu. Ke škodě na vyprošťovaném vozidle ani na komunikaci nedošlo. Poté se jednotka vrátila zpět na základnu.